PSO i WSO

Przedmiotowy system oceniania i wewnątrzszkolny system oceniania w roku szkolnym 2023/2024

Przedmiotowy system oceniania i wewnątrzszkolny system oceniania

     
język polski  
język angielski  
język niemiecki  
język włoski  
język francuski  
biologia  
chemia  
matematyka  
geografia  
fizyka  
historia  
wiedza o społeczeństwie  
informatyka  
historia i społeczeństwo  
historia i teraźniejszość  
edukacja dla bezpieczeństwa  
podstawy przedsiębiorczości  
ratownictwo medyczne  
bezpieczeństwo – zarządzanie kryzysowe  
religia    
muzyka  
język hiszpański  
dietetyka w sporcie    
przyroda  
turystyka  
filozofia  
historia filozofii  
biznes i zarządzanie