PSO i WSO

Przedmiotowy system oceniania i wewnątrzszkolny system oceniania w roku szkolnym 2021/2022

 

Przedmiotowy system oceniania i wewnątrzszkolny system oceniania

PRZEDMIOT PO GIMNAZJUM PO SP
język polski   
język angielski
język niemiecki
język włoski
język francuski    
język łaciński  
biologia    
chemia   
matematyka   
geografia     
fizyka  
historia
wiedza o społeczeństwie
informatyka  
historia i społeczeństwo
wychowanie fizyczne  
edukacja dla bezpieczeństwa
podstawy przedsiębiorczości  
ekonomia w praktyce  
turystyka i rekreacja  
religia  
zarządzanie kryzysowe  
ratownictwo medyczne  
dietetyka w sporcie  
przyroda   
ekonomia stosowana  
edukacja łacińska  
łacina medyczna  
turystyka  
filozofia  
Historia filozofii