Samorząd Uczniowski

Rok szkolny 2020 – 2021

Olga Krzemieńska – przewodnicząca szkoły
Paulina Marek – wiceprzewodnicząca
Emilia Adamska – skarbnik szkoły
Szymon Ogiegło – sekretarz szkoły