Dokumenty

STATUT <<pobierz<<

KONCEPCJA PRACY <<pobierz>

KALENDARZ SZKOLNY <<pobierz>>

WYKAZ PROGRAMÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W LICEUM. <<pobierz>>

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. A. ASNYKA W BIELSKU – BIAŁEJ >>pobierz>>

FORMY PRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ I ADEKWATNE AKTY PRAWNE >>pobierz>>

INFORMACJA DOTYCZĄCA RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM W FORMIE DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH W LATACH 2023-2024 >> pobierz >>

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO W BUDYNKU II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. A. ASNYKA w BIELSKU – BIAŁEJ ORAZ NA TERENIE WOKÓŁ SZKOŁY >>pobierz>>

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA ASNYKA W BIELSKU – BIAŁEJ
NA ROK SZKOLNY 2023/24 >>pobierz>>

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO
W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁĄCYM IM. ADAMA ASNYKA W BIELSKU- BIAŁEJ
>>pobierz>>

Dokumenty do pobrania:

REZYGNACJA  UCZNIA Z LEKCJI  RELIGII <<pobierz>>

PODANIE O ZWOLNIENIE Z  ZAJĘĆ  WYCHOWANIA FIZYCZNEGO <<pobierz>

PODANIE O WYSTAWIENIE DUPLIKATU LEGITYMACJI <<pobierz>>

REZYGNACJA  UCZNIA Z PRZEDMIOTU: WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE <<pobierz>>

Nr konta CUW

97 1020 2313 0000 3502 1092 1361 PKO BP

tytuł wpłaty:

  • za duplikat świadectwa 26 zł.
  • za duplikat legitymacji 9 zł