Dokumenty

STATUT <<pobierz<<

KONCEPCJA PRACY <<pobierz>

KALENDARZ SZKOLNY <<pobierz>>

WYKAZ PROGRAMÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W LICEUM. <<pobierz>>

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO W BUDYNKU II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. A. ASNYKA w BIELSKU – BIAŁEJ ORAZ NA TERENIE WOKÓŁ SZKOŁY >>pobierz>>

PROCEDURY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY i ZASAD FUNKCJONOWANIA W ROKU SZKOLNYM 2021-22 >>pobierz>>

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA ASNYKA W BIELSKU – BIAŁEJ
NA ROK SZKOLNY 2022/23 >>pobierz>>

Aneks do Programu doradztwa zawodowego w ramach
WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO
W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁĄCYM IM. ADAMA ASNYKA W BIELSKU- BIAŁEJ
na rok szkolny 2022/2023 >>pobierz>>

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO
W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁĄCYM IM. ADAMA ASNYKA W BIELSKU- BIAŁEJ
>>pobierz>>

Dokumenty do pobrania:

REZYGNACJA  UCZNIA Z LEKCJI  RELIGII <<pobierz>>

PODANIE O ZWOLNIENIE Z  ZAJĘĆ  WYCHOWANIA FIZYCZNEGO <<pobierz>

PODANIE O WYSTAWIENIE DUPLIKATU LEGITYMACJI <<pobierz>>

REZYGNACJA  UCZNIA Z PRZEDMIOTU: WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE <<pobierz>>