Dokumenty

Statut  <<pobierz<<

Koncepcja pracy <<pobierz>

Kalendarz szkolny <<pobierz>>

WYKAZ PROGRAMÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W LICEUM po szkole podstawowej. <<pobierz>>

WYKAZ PROGRAMÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W LICEUM <<pobierz>>

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO W BUDYNKU II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. A. ASNYKA w BIELSKU – BIAŁEJ ORAZ NA TERENIE WOKÓŁ SZKOŁY >>pobierz>>

Zasady organizacji pracy dydaktyczno –wychowawczej II Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku – Białej w czasie nauczania innego niż stacjonarne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 >>pobierz>>