Trzeci dzień Festiwalu Nauk – podsumowanie

Wyniki Międzyszkolnego Konkursu Fotograficzno – Plastycznycznego
„Symetria w przyrodzie”

I Miejsce
LENA KOWALSKA
„Odbicie symetrii”
SP nr 13 w Bielsku-Białej
II Miejsce
ALEKSANDRA STRZĄDAŁA
„Jesienne odbicie”
SP nr 29 w Bielsku-Białej
III Miejsce
KRYSPIN SŁOWIOK
„Rusałka pawik”
SP nr 2 Wilkowice
Wyróżnienie:
WERONIKA KLIŚ
„Pszczółka”
SP nr 26 w Bielsku-Białej
STANISŁAW LIPIŃSKI
„Symetryczna paproć”
SP nr 30 w Bielsku-Białej

Wyniki Konkursu o Puchar Dyrektora Szkoły 

Konkurs składał się z dwóch części: I część teoretyczna – rebusy, łamigłówki, wykreślanki

II część praktyczna – duża gra planszowa

I miejsce

klasa 3c

II miejsce

klasa 2a

III miejsce

klasa 2c

Trzeci dzień Festiwalu

dr inż. Anna Salachna
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska ATH
w Bielsku-Białej
„Ekologiczna śmierć rzeki na przykładzie Odry”
dr inż. Mirosław Wyszomirski
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska ATH w Bielsku-Białej
„Cząsteczki dla morderców
prof. Bobiński Rafał
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ATH w Bielsku-Białej
„Ewolucja molekularna”
Irena Polok
Nadleśnictwo w Bielsku-Białej
„Zrównoważony rozwój – edukacja ekologiczna”
mgr Janina Dyrda
PTTK
„Na turystycznym szlaku”
podinsp. Mariusz Kuliński
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
„Cyberbezpieczeństwo i cyberprzemoc – konsekwencje”
mgr Ewa Harężlak
Urząd Statystyczny w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej
„Zapotrzebowanie na zawody w województwie śląskim w 2023 r.”
dr inż. Monika Rom
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska ATH w Bielsku-Białej
„Gospodarka o obiegu zamkniętym – gospodarka zrównoważona”
Koło naukowe ATH
pokaz gier w technologii VR
Bardzo dziękujemy za współorganizację
Festiwalu Nauk Panu dr Tomaszowi Gancarczykowi
mgr Joanna Majcherczyk, mgr Aneta Łukasz oraz mgr Marta Jurasz
II Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka w Bielsku-Białej
„Ciecze superlepkie”

dr Karolina Polińska
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „Dziennikarstwo śledcze w służbie społeczeństwu”

Drugi dzień Festiwalu

mgr Aneta Łukasz
II Liceum Ogólnokształcące
im. A. Asnyka w Bielsku-Białej
„Las w słoiku”

dr inż. Mirosław Wyszomirski
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska ATH w Bielsku-Białej
„Cząsteczki dla morderców”
Katarzyna Olek
Zakład Gospodarki Odpadami S.A.
w Bielsku-Białej
„Hierarchia postępowania z odpadami – warsztaty recyklingowe”
mgr Marzena Wajda- Parzyk, mgr Marta Jurasz, mgr Joanna Majcherczyk, mgr Anata Łukasz, mgr Renata Kudłacik oraz mgr Anna Piszcz
 
II Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka w Bielsku-Białej
Konkurs o Puchar Dyrektora Szkoły
„Rusz głową”
dr Mirosław Adamek
Akademia Techniczno Humanistyczna w Bielsku-Białej
„Zakochani w wielowymiarze”
mgr Marta Jurasz
II Liceum Ogólnokształcące
im. A. Asnyka w Bielsku-Białej
„Techniki uczenia się”
mgr Piotr Kucia
Zastępca Prezydenta Miasta
Bielska-Białej
„Samorządowe radości i problemy”
Pani Agnieszka i Pan Sławek Łyczko
Ośrodek Rehabilitacji Mysikrólik – Na Pomoc Dzikim Zwierzętom
Ochotnicza Straż Pożarna
Bielsko-Biała Leszczyny – Dominik Szczotka
Bielsko-Biała Kamienica – Albin Byra
Pokazy ratownictwa medycznego: RKO osoby dorosłej i użycie AED, RKO dziecka, pierwsza pomoc
plutonowy ZS Paweł Telok
Wydział Informacji i Promocji Jednostki Strzelców w Bielsku-Białej
RKO osoby dorosłej i użycie AED, RKO dziecka,
pierwsza pomoc
Koło naukowe ATH
pokaz gier w technologii VR
mgr Ewa Harężlak
Urząd Statystyczny w Katowicach
Oddział w Bielsku-Białej
„Zapotrzebowanie na zawody w województwie śląskim w 2023 r.”
mgr inż. Szymon P. Malinowski
geodeta, uprawniony biegły sądowy z zakresu geodezji, rzeczoznawca Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Biuro Geodezyjne Geodex Bielsko-Biała
„Geodezja wczoraj i dzisiaj”