Drugi dzień Festiwalu

mgr Aneta Łukasz
II Liceum Ogólnokształcące
im. A. Asnyka w Bielsku-Białej
„Las w słoiku”

dr inż. Mirosław Wyszomirski
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska ATH w Bielsku-Białej
„Cząsteczki dla morderców”
Katarzyna Olek
Zakład Gospodarki Odpadami S.A.
w Bielsku-Białej
„Hierarchia postępowania z odpadami – warsztaty recyklingowe”
mgr Marzena Wajda- Parzyk, mgr Marta Jurasz, mgr Joanna Majcherczyk, mgr Anata Łukasz, mgr Renata Kudłacik oraz mgr Anna Piszcz
 
II Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka w Bielsku-Białej
Konkurs o Puchar Dyrektora Szkoły
„Rusz głową”
dr Mirosław Adamek
Akademia Techniczno Humanistyczna w Bielsku-Białej
„Zakochani w wielowymiarze”
mgr Marta Jurasz
II Liceum Ogólnokształcące
im. A. Asnyka w Bielsku-Białej
„Techniki uczenia się”
mgr Piotr Kucia
Zastępca Prezydenta Miasta
Bielska-Białej
„Samorządowe radości i problemy”
Pani Agnieszka i Pan Sławek Łyczko
Ośrodek Rehabilitacji Mysikrólik – Na Pomoc Dzikim Zwierzętom
Ochotnicza Straż Pożarna
Bielsko-Biała Leszczyny – Dominik Szczotka
Bielsko-Biała Kamienica – Albin Byra
Pokazy ratownictwa medycznego: RKO osoby dorosłej i użycie AED, RKO dziecka, pierwsza pomoc
plutonowy ZS Paweł Telok
Wydział Informacji i Promocji Jednostki Strzelców w Bielsku-Białej
RKO osoby dorosłej i użycie AED, RKO dziecka,
pierwsza pomoc
Koło naukowe ATH
pokaz gier w technologii VR
mgr Ewa Harężlak
Urząd Statystyczny w Katowicach
Oddział w Bielsku-Białej
„Zapotrzebowanie na zawody w województwie śląskim w 2023 r.”
mgr inż. Szymon P. Malinowski
geodeta, uprawniony biegły sądowy z zakresu geodezji, rzeczoznawca Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Biuro Geodezyjne Geodex Bielsko-Biała
„Geodezja wczoraj i dzisiaj”