Aktywny wypoczynek połączony z nauką

W dniu 2 listopada  klasa 2b pod opieką wychowawcy p. Rafała Łopateckiego brała udział w wykładzie na temat odżywiania i roli witaminy D w organizmie. W drugiej części zajęć uczniowie uczestniczyli bardzo aktywnie w zajęciach sportowych z elementami sztuk walki. Zajęcia prowadzone były przez klub typu performance Impact Centrum Zdrowia i Sprawności Bielsko-Biała.
Uczniowie Adam i Szymon za aktywny udział w wykładzie i zajęciach sportowych otrzymali karnet do klubu.