Konsultacje

HARMONOGRAM  KONSULTACJI
– godzina dostępności nauczyciela      
   art.42. ust 2 pkt 2f Ustawy –  Karta Nauczyciela
W  ROKU  SZKOLNYM 2022/ 2023

>>pobierz>>

Rok szkolny 2022/2023

I – III klasy

III klasa   maturalna