Konsultacje

HARMONOGRAM  KONSULTACJI
– godzina dostępności nauczyciela      
   art.42. ust 2 pkt 2f Ustawy –  Karta Nauczyciela
W  ROKU  SZKOLNYM 2023/ 2024

>>pobierz>>