Wycieczki naukowe

27 października 2018 r. uczniowie klas biologiczno-chemicznych uczestniczyli
w wycieczce naukowej z chemii w Krakowie. Warsztaty z formowania i malowania szkła, odbyły się w Hucie Szkła i Ceramiki. Nasi uczniowie obserwowali proces produkcji szkła oraz zwiedzili Muzeum Szkła i Ceramiki. Na Wydziale Chemii UJ uczestniczyli  w pokazach kriogenicznych.

Klasa 2d w dniu 4 grudnia była na wycieczce naukowej z biologii w Katowicach na Wydziale Biologii UŚ. Uczniowie poznali pracę mikroskopu elektronowego |
i skaningowego, uczestniczyli w zajęciach warsztatowych z mikroskopami oraz byli na wykładzie naukowym z biologii o zanieczyszczeniach środowiska i szczycie klimatycznym.