Erasmus Days

Nasza szkoła przystąpiła do wydarzenia Erasmus Days, które odbędzie się 15 października 2021.

Kultura wybranych krajów europejskich zostanie zeprezentowana przez przedstawicieli większości klas w szkole w języku angielskim.

Wydarzenie będzie miało formę prezentacji stoisk poświęconych wylosowanym krajom europejskim.