Rada Rodziców

Regulamin Rady Rodziców >>pobierz>> 

Numer konta Rady Rodziców: 

65 2030 0045 1110 0000 0410 2520

 (na przekazie proszę wymienić czego dotyczy wpłata)