PSO i WSO w procesie zdalnego nauczania

 

PRZEDMIOT PSO
anatomia
biologia
turystyka
informatyka
wychowanie fizyczne
fizyka
Podstawy przedsiębiorczości
EDB
Ratownictwo medyczne
Bezpieczeństwo
Edukacja łacińska
języki obce
łacina medyczna
język polski
filozofia
geografia
historia i wos
muzyka
przyroda
zajęcia artystyczne
chemia
matematyka
wok
religia