Trzeci dzień Festiwalu

dr inż. Anna Salachna
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska ATH
w Bielsku-Białej
„Ekologiczna śmierć rzeki na przykładzie Odry”
dr inż. Mirosław Wyszomirski
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska ATH w Bielsku-Białej
„Cząsteczki dla morderców
prof. Bobiński Rafał
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ATH w Bielsku-Białej
„Ewolucja molekularna”
Irena Polok
Nadleśnictwo w Bielsku-Białej
„Zrównoważony rozwój – edukacja ekologiczna”
mgr Janina Dyrda
PTTK
„Na turystycznym szlaku”
podinsp. Mariusz Kuliński
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
„Cyberbezpieczeństwo i cyberprzemoc – konsekwencje”
mgr Ewa Harężlak
Urząd Statystyczny w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej
„Zapotrzebowanie na zawody w województwie śląskim w 2023 r.”
dr inż. Monika Rom
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska ATH w Bielsku-Białej
„Gospodarka o obiegu zamkniętym – gospodarka zrównoważona”
Koło naukowe ATH
pokaz gier w technologii VR
Bardzo dziękujemy za współorganizację
Festiwalu Nauk Panu dr Tomaszowi Gancarczykowi
mgr Joanna Majcherczyk, mgr Aneta Łukasz oraz mgr Marta Jurasz
II Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka w Bielsku-Białej
„Ciecze superlepkie”

dr Karolina Polińska
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „Dziennikarstwo śledcze w służbie społeczeństwu”