PSO i WSO

Przedmiotowy system oceniania i wewnątrzszkolny system oceniania

język polski    
język angielski   
język niemiecki
język włoski   
język francuski  
język łaciński
biologia    
chemia   
matematyka   
geografia     
fizyka  
historia
historia i społeczeństwo
informatyka
języki i techniki programowania
wychowanie fizyczne
edukacja dla bezpieczeństwa
podstawy przedsiębiorczości
ekonomia w praktyce
firma i finanse
religia
zarządzanie kryzysowe
ratownictwo medyczne
dietetyka w sporcie
przyroda