PSO i WSO

Przedmiotowy system oceniania i wewnątrzszkolny system oceniania

język polski
język angielski
język niemiecki
język włoski
język francuski
język łaciński
biologia
chemia
matematyka
geografia
fizyka
historia
historia i społeczeństwo
informatyka
języki i techniki programowania
wychowanie fizyczne
edukacja dla bezpieczeństwa
podstawy przedsiębiorczości
ekonomia w praktyce
firma i finanse