Informacja

5 lipca 2022r. od godz. 12:00 do 14:30 będą wydawane w szkole świadectwa dojrzałości w sali nr 11. 
5 lipca 2022 r. od godz. 8:30 w serwisie ZIU zostaną udostępnione wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego. 
Należy zalogować się na stronie: https://wyniki.edu.pl wprowadzając login i hasło. Istnieje również możliwość zalogowania się przez profil zaufany, e-dowód czy bankowość elektroniczna.