Zebrania z rodzicami

Informuję, że zebrania z rodzicami odbędą się 9 września 2020r.

  • 0 godzinie 16.30 w auli spotkanie ogólne  rodziców uczniów klas I z dyrekcją , wychowawcami,    pedagogami , a następnie oddzielnie w salach o godz. 17.00

1a – sala nr 11               kl. 1c  – sala nr 18          

1b – sala nr 31               kl. 1d – sala nr 60

  • O godzinie 16.30 spotkanie ogólne w salach rodziców uczniów klas II

2a P – sala nr 17        kl. 2a G – sala nr 16               

2bP – sala nr 22         kl. 2b G- sala nr 30

2cP – sala nr 24         kl. 2c G – sala nr 21                                     

2dP – sala nr 61        kl. 2d G – sala nr 62

  • O godzinie 16.30 zebrania rodziców klas III z wychowawcami w następujących salach:

3a – sala nr 12           kl. 3d  – sala nr 26

3b – sala nr 25           kl.3e – sala nr 13,

a następnie o godz. 17.30 spotkanie ogólne w auli  dotyczące procedury maturalnej.

O godz. 18.00 w sali 52(aula)  odbędzie się zebranie  Rady Rodziców ( trójek klasowych).