UWAGA AKTUALIZACJA!

Rekrutacja rusza 15 czerwca 2020 roku.

Harmonogram działań dotyczących rekrutacji do klas pierwszych liceum czteroletniego

 Na podstawie  § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej
na rok szkolny 2020 / 2021:


<<pobierz>>

Uwaga!

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19, mając na uwadze bezpieczeństwo zarówno rodziców jak i pracowników szkół, wypełnione, wydrukowane i podpisane wnioski można przesyłać do szkoły pierwszego wyboru pocztą elektroniczną jako skan /zdjęcie na adres biuro@asnyk.edu.pl (koniecznie z dopiskiem w tytule wiadomości: Rekrutacja 2020)

Wnioski mogą też być składane w systemie naborowym za pomocą Profilu Zaufanego lub osobiście w szkole w wersji papierowej w sekretariacie w godz. 9.00 do 14.00.

Elektroniczny system naboru:

PANEL REKRUTACYJNY DLA KANDYDATÓW DO LO

Dodatkowe informacje :

PROPOZYCJE KLAS >>tutaj>>