Wykłady z podstaw technologii druku 3D

W dniu 4 listopada uczniowie klas pierwszych mieli okazję uczestniczyć w warsztatach organizowanych przez firmę FabLab. Na pierwszym spotkaniu uczestnicy zapoznali się z podstawami technologii druku 3D i skanowania obiektów przestrzennych. Kolejne szkolenia dotyczyć będą obsługi oprogramowania do modelowania 3D, przygotowania własnych modeli i samodzielnego wydrukowania zaprojektowanych elementów przestrzennych.