Pierwsze zajęcia Laboratorium Matematycznego

W piątej 3 marca 2023 r. grupa naszych uczniów z Matematycznego Laboratorium w Asnyku wykonała pierwszy projekt. Młodzież tworzyła prezentacje multimedialne dotyczące przydatności matematyki w życiu codziennym. W prezentacjach zostały wykorzystane zdjęcia zrobione przez uczniów.
c.d.n. 🙂