Konsultacje

 Dnia 11.01.2023r. w ramach zaplanowanych spotkań informacyjnych z rodzicami odbędą się zebrania
w formie indywidualnych konsultacji dla chętnych rodziców. Wychowawcy oczekiwać będą rodziców
w przypisanych salach, pozostali nauczyciele w pokoju nauczycielskim od 16.00 do 17.00.

 

Kl. 1a – p. Janusz Kaps w s. 22         1e – p. P. Biela w s. 25

      1b – p. J.Justyniak w s. 17           1f – p. E. Tarnawa –Szwajkosz w s. 16

      1c – p. A.Szyra w s. 26                1g – p. A.Lech w s. 13

      1d – p. M.Jurasz w s. 62

 

      2a – p. I. Karolewicz-Mamica w s. 33

      2b – p. R.Łopatecki w s. 24

      2c – p. M.Śiemiątkowska w s. 52

      2d – p. R. Kudłacik w s. 22

 

      3a – E.Potoczny w s. 11

      3b – M.Filuś w s. 31

      3c – R.Michalski w s. 18

      3d – J.Majcherczyk w s. 60

 

      4a – A.Wareliś w s. 34

      4b – A.Piszcz w s. 30

      4c – S.Horowski w s. 12

      4d – A.Łukasz w s. 61