Podsumowanie akcji „Wizyta św. Mikołaja na Kresach”

14.11.2022 odbyło się uroczyste podsumowanie akcji „Wizyta św. Mikołaja na Kresach”, którą organizuje Towarzystwo Patriotyczne „Kresy” z siedzibą w Częstochowie pod kierownictwem ks. Ryszarda Umańskiego. Uroczystość uświetnił piękny i przepełniony patriotyzmem występ dzieci i młodzieży z Wilna.