Międzynarodowa konferencja New Education Forum Bielsko-Biała

19 października 2022 przedstawiciele klas 4cP i 4dP mieli okazję uczestniczyć w międzynarodowej konferencji New Education Forum Bielsko-Biała, która odbyła się w auli Auditorium Maximum Akademii Techniczno-Humanistycznej. Tematem konferencji była „Polska szkoła w zielonej i cyfrowej transformacji”. Uczniowie wzięli udział w wykładach dotyczących wpływu cyfrowej i zielonej transformacji na rynek pracy i szkolnictwo, szkoły w procesie nieustającej zmiany oraz roli samorządów, nauczycieli i uczniów w dostosowywaniu się do wcześniej wspomnianej transformacji. Jednym z uczestników konferencji była mgr Marta Jurasz, nauczycielka biologii, która zabrała głos w sprawie roli nauczycieli i uczniów w sytuacji dokonujących się zmian i transformacji.