Spotkanie z Panią dr Barbarą Żebrowską- Mazur z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dziś spotkaliśmy się online z Panią dr Barbarą Żebrowską- Mazur z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rozmawialiśmy o specyfice pracy dialektologa, który przypomina czasem pracę rodem z Indiany Jonesa. Myślę, że Pani doktor zaraziła niektórych z nas entuzjazmem badacza i swoją pasją naukową. Mam nadzieję, że w przyszłości powtórzymy to spotkanie.