Konkurs „Zwyczajne i niezwyczajne Kobiety w historii Polski”.

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół podstawowych
oraz  szkół ponadpodstawowych

Współcześnie  mamy otwarty i wolny dostęp do nauki i wiedzy potrzebnej do zdobycia wyższego wykształcenia. Nikt nie dyskryminuje nas ze względu na zamożność, płeć czy rasę.

Obecnie około 60% społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego stanowią studentki i kobiety zatrudnione na stanowiskach naukowych.

Jednak pod koniec XIX i na początku XX wieku droga kobiet do zdobycia wyższego wykształcenia była trudna i zawiła.

Gdy myślimy o kobiecie nauki, to oczywiście w pierwszej kolejności pojawia się myśl o Marii Skłodowskiej Curie. Wiedzę o tej wielkiej postaci również będziemy upowszechniać. Jednocześnie  chcemy pokazać jak  wiele kobiet  ma ogromne zasługi w wielu dziedzinach nauki.

Pamięć o tych kobietach chcemy przywrócić w naszym projekcie. Warto tu choćby przypomnieć Marię Czaplicką, badaczkę Syberii czy Wilhelminę Iwanowską astronomkę, której największym osiągnięciem było ustalenie nowej skali odległości we Wszechświecie, czy Stanisławę Adamowiczową  – lekarkę pracującą  w Państwowym Instytucie Higieny, zajmując się m.in. epidemiologią.

W tym roku szkolnym chcielibyśmy zachęcić Państwa do  udziału w IX  już edycji naszego konkursu.

Wracając pamięcią do ubiegłych lat, jesteśmy przekonani, że z tegorocznym tematem  trafimy w zainteresowania uczniów.

Liczymy zatem na pełen pasji i entuzjazmu udział w konkursie.

regulamin konkursu <<pobierz>>