MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PRZYRODNICZY

pt. „ Zatrzymać chwilę ”.

Zapraszamy młodzież klas VIII SP do udziału w konkursie przyrodniczym na wykonanie modelu przestrzennego w dowolnej technice, który przedstawia wybrane zagadnienie (zjawisko, element budowy, proces, zależność) z zakresu biologii, chemii, fizyki, geografii i matematyki.

Regulamin konkursu <<pobierz>>