Spotkanie z dziennikarzem

W dniu 23 lutego klasę 1 g o profilu dziennikarsko-prawniczym odwiedził Pan Jacek Kachel – doświadczony dziennikarz obecnie związany z mediami samorządu bielskiego, który ma w dorobku współpracę z wieloma prasowymi redakcjami. Pan Jacek Kachel opowiadał między innymi o plusach i minusach dziennikarskiej profesji oraz o ciekawych doświadczeniach zawodowych, jakie były jego udziałem. Uczniom klasy 1 g szczególnie podobały się jego wspomnienia dotyczące wywiadów przeprowadzonych ze znanymi politykami, w tym z kilkoma prezydentami RP.