Zebrania z rodzicami

Informuję, że zebrania z rodzicami odbędą się 6 września 2023r.

  • O godzinie 16.30 w auli spotkanie ogólne  rodziców uczniów klas I z dyrekcją , wychowawcami,    pedagogami , a następnie oddzielnie w salach o godz. 17.00

kl. 1a – sala nr 34                                   kl. 1d  – sala nr 61

kl. 1b – sala nr 25                                   kl. 1e – sala nr 30                                                  

kl. 1c – sala nr 23                                    kl. 1f  –  sala nr 52

kl. 1g – sala nr 12

  • O godzinie 17.00 spotkanie z wychowawcą rodziców uczniów klas II w następujących salach:

kl. 2a – sala nr 21                                   kl. 2d  – sala nr 62

kl. 2b – sala nr 17                                   kl. 2e – sala nr 24     

kl. 2c – sala nr 26                                   kl. 2f  –  sala nr 16

kl. 2g – sala nr 13

  • O godzinie 17.00 zebrania rodziców klas III z wychowawcami w następujących salach:

kl. 3 a – sala nr 33                                kl. 3c – sala nr 3a

kl. 3 b – sala nr 42                                kl. 3d – sala nr 22

  • O godz. 16.30 zebrania rodziców klas IV z wychowawcami w następujących salach:

kl. 4a – sala nr 11                                kl. 4 c  – sala nr 18  

kl. 4 b- sala nr 31                                kl. 4 d  – sala nr 60

a następnie o godz. 17.30 spotkanie ogólne w auli dotyczące procedury maturalnej.

O godz. 18.00 w sali 52(aula) odbędzie się zebranie Rady Rodziców ( trójek klasowych).