Programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników,

Informacja dotycząca Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2024 >>dokument<<