Festiwal Nauk 20.03. 2024 r.

mgr Marta Jurasz
II Liceum Ogólnokształcące
 im. A. Asnyka w Bielsku-Białej

„Ekomydełko – warsztaty kreatywne”

mgr Joanna Majcherczyk
II Liceum Ogólnokształcące
 im. A. Asnyka w Bielsku-Białej

„Ekomydełko – warsztaty kreatywne”

mgr Aneta Łukasz
II Liceum Ogólnokształcące
 im. A. Asnyka w Bielsku-Białej

„Ekomydełko – warsztaty kreatywne”

Katarzyna Olek
Zakład Gospodarki Odpadami S.A.
w Bielsku-Białej

„Hierarchia postępowania z odpadami – warsztaty recyklingowe” 

mgr Janina Dyrda
PTTK

„Na turystycznym szlaku”

mgr Piotr Biela
II Liceum Ogólnokształcące
 im. A. Asnyka w Bielsku-Białej

„Na turystycznej mapie Świata”

dr Bożena Krawczyk – opiekun grupy ratowników – zajęcia praktyczne
Ratownictwo Medyczne
Uniwersytet Bielsko-Bialski

Wojciech Woliński
Wiktoria Nalborczyk
Karolina Szyszka

Pokazy ratownictwa medycznego:
RKO osoby dorosłej i użycie AED, RKO dziecka,
pierwsza pomoc

dr Ewelina Jaksz-Recmanik – wykład
Uniwersytet Bielsko-Bialski

,,Twoje zdrowie zależy od twojego stylu życia”

mgr Renata Kudłacik oraz mgr Anna Piszcz
II Liceum Ogólnokształcące
 im. A. Asnyka w Bielsku-Białej

„Bryły platońskie”

Bartosz Paleczny
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

„Bezpieczeństwo nad wodą” 

Festiwal Nauk 21.03.2024r,

mgr inż. Dorota Śliwińska
Uniwersytet Bielsko-Bialski

Matematyka spacerowa”

dr inż. Joanna Grzybowska-Pietras
Uniwersytet Bielsko-Bialski

„Od owcy po dach. Zastosowanie wełny owczej
w zielonym budownictwie”

„GRYWALIZACJA”

Gra edukacyjna w ramach konkursu o Puchar Dyrektora Szkoły mgr Marzena Wajda-Parzyk, mgr Joanna Majcherczyk, mgr Marta Jurasz, mgr Aneta Łukasz

II Liceum Ogólnokształcące
 im. A. Asnyka w Bielsku-Białej

 mgr Izabela Konior oraz mgr Anna Ruch
Biuro Karier
Uniwersytet Bielsko-Bialski

„Przedsiębiorczość w planowaniu kariery”

mgr Piotr Biela
II Liceum Ogólnokształcące
 im. A. Asnyka w Bielsku-Białej

„Na turystycznej mapie Świata”

dr Agnieszka Herma
Naczelnik Wydziału Edukacji
Urzędu Miejskiego
w Bielsku-Białej

„Matematyczny fitness dla umysłu – czyli o tym jak ćwiczyć szare komórki, by zmotywować mózg do logicznego myślenia”

 

mgr Renata Kudłacik oraz  mgr Anna Piszcz
II Liceum Ogólnokształcące
 im. A. Asnyka w Bielsku-Białej

„Rusz głową”
Konkurs w ramach konkursu o Puchar Dyrektora Szkoły

dr Jolanta Kubicka
Akademia Nauk Stosowanych
w Bielsku – Białej

„Innowacje w logistyce:
drony, autonomiczne pojazdy, roboty”

dr Monika Marecka
Dziekan Wyższej Szkoły Informatyki w Bielsku-Białej

„Warsztaty kreatywności i designu”

asp.szt. dr Dariusz Szydłowski

„Kryminalistyka i jej znaczenie w zwalczaniu współczesnych zagrożeń”

mgr Mariusz Kuliński
Akademia Nauk Stosowanych
w Bielsku – Białej

„Mobilny tranażer strzelecki – strzelnica laserowa”

dr inż. Marcin Bączek
Uniwersytet Bielsko-Bialski

„Co nieco o falach mechanicznych”

mgr Anna Ruch
Biuro Karier
Uniwersytet Bielsko-Bialski

„Przedsiębiorczość w planowaniu kariery”

Aneta Skorek-Czyżewska oraz Dariusz Dzida
Stowarzyszenie
Humanitarno – Ekologiczne
„Dla Braci Mniejszych”

„Nie bądź obojętny.
Zapobieganie bezdomności psów i kotów”

dr hab. Szymon Wąsowicz
Uniwersytet Bielsko-Bialski

„Skarby matematycznego kufra”