Centrum Wolontariatu w Bielsku-Białej -odpowiedź na realne potrzeby młodych!”

W dniu 15.11 uczniowie klasy 1f,2f i 2g uczestniczyli w projekcie „Centrum Wolontariatu w Bielsku-Białej -odpowiedź na realne potrzeby młodych!” realizowanym w ramach Rządowego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Centrum jest ideą powstałą przy ścisłej współpracy Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Osób Młodych, Młodzieżowej Rady Miasta pod Honorowym Patronatem Prezydenta  Miasta Jarosława Klimaszewskiego z Wydziałem Edukacji i Sportu oraz Fundacją Edukacji Pozaformalnej w Bielsku-Białej.

W ramach projektu młodzież zostanie objęta wsparciem szkoleniowym, kompetencji miękkich, z zakresu komunikacji, autoprezentacji, budowania relacji w grupie, zarządzaniem czasem oraz tworzeniem indywidualnego planu rozwojowego.

Zajęcia ratownictwa

W dniu 15.11.2023 r. klasy ratownicze 1c, 2c, 3,c 4c uczestniczyły w zajęciach dotyczących zagrożeń ekologicznych i skażenia powietrza. Wykłady prowadził mgr Sebastian Kufel, Kierownik Referatu ds. Ochrony Środowiska i Profilaktyki Straży Miejskiej w Bielsku-Białej.