Zebrania z rodzicami

Informuję, że zebrania z rodzicami odbędą się 7 września 2022r.

O godzinie 16.30 w auli spotkanie ogólne  rodziców uczniów klas I z dyrekcją , wychowawcami,    pedagogami , a następnie oddzielnie w salach o godz. 17.00

kl. 1a – sala nr 21                                                                    kl. 1d  – sala nr 62 

kl. 1b – sala nr 17                                                                    kl. 1e – sala nr 24  

kl. 1c – sala nr 26                                                                    kl. 1f  –  sala nr 16

1g – sala nr 13

O godzinie 17.00 spotkanie z wychowawcą rodziców uczniów klas II w następujących salach:
kl. 2 a – sala nr 33 kl.                                                                kl. 2c  – sala nr 53                              
kl. 2 b- sala nr 23                                                                      kl. 2d  – sala nr 22

O godzinie 17.00 zebrania rodziców klas III z wychowawcami w następujących salach:

kl. 3 a – sala nr 11
kl. 3 b   – sala nr 31                                                                 
kl. 3 d – sala nr 60
(kl. 3c – zebranie 14.09)

O godz. 16.30 zebrania rodziców klas IV z wychowawcami w następujących salach:

kl. 4 a – sala nr 34                                                                             
kl. 4 b- sala nr 30
kl.4 c  – sala nr 12
kl. 4 d  – sala nr 61

 a następnie o godz. 17.30 spotkanie ogólne w auli  dotyczące procedury maturalnej.

O godz. 18.00 w sali 52(aula)  odbędzie się zebranie  Rady Rodziców (trójek klasowych).