Konsultacje

 Dnia 11.01.2023r. w ramach zaplanowanych spotkań informacyjnych z rodzicami odbędą się zebrania
w formie indywidualnych konsultacji dla chętnych rodziców. Wychowawcy oczekiwać będą rodziców
w przypisanych salach, pozostali nauczyciele w pokoju nauczycielskim od 16.00 do 17.00.

 

Kl. 1a – p. Janusz Kaps w s. 22         1e – p. P. Biela w s. 25

      1b – p. J.Justyniak w s. 17           1f – p. E. Tarnawa –Szwajkosz w s. 16

      1c – p. A.Szyra w s. 26                1g – p. A.Lech w s. 13

      1d – p. M.Jurasz w s. 62

 

      2a – p. I. Karolewicz-Mamica w s. 33

      2b – p. R.Łopatecki w s. 24

      2c – p. M.Śiemiątkowska w s. 52

      2d – p. R. Kudłacik w s. 22

 

      3a – E.Potoczny w s. 11

      3b – M.Filuś w s. 31

      3c – R.Michalski w s. 18

      3d – J.Majcherczyk w s. 60

 

      4a – A.Wareliś w s. 34

      4b – A.Piszcz w s. 30

      4c – S.Horowski w s. 12

      4d – A.Łukasz w s. 61

Zebrania z rodzicami

Informuję, że dnia 7 grudnia 2022r. odbędą się zebrania z rodzicami w następujący sposób:
o godz. 16.30
kl. 1a – sala nr 21                                                   kl. 1d – sala nr 62
kl. 1b – sala nr 17                                                   kl. 1e – sala nr 25
kl. 1c – sala nr 26                                                   kl. 1f – sala nr 16
kl. 1g – sala nr 13

kl. 2 a – sala nr 33                                                  kl. 2c – sala nr 52
kl. 2 b- sala nr 24                                                   kl. 2d – sala nr 22         

kl. 3 a – sala nr 11                                                  kl. 3c – sala nr 18
kl. 3 b – sala nr 31                                                  kl. 3 d – sala nr 60


kl. 4 a – sala nr 34                                                  kl. 4 c – sala nr 12
kl. 4 d – sala nr 61

o godz. 17.00
kl. 4 b- sala nr 30

Po spotkaniu z wychowawcą rodzice z trójek klasowych udadzą się do sali 11 na krótkie posiedzenie Rady Rodziców.

 

Zebrania z rodzicami

Informuję, że zebrania z rodzicami odbędą się 7 września 2022r.

O godzinie 16.30 w auli spotkanie ogólne  rodziców uczniów klas I z dyrekcją , wychowawcami,    pedagogami , a następnie oddzielnie w salach o godz. 17.00

kl. 1a – sala nr 21                                                                    kl. 1d  – sala nr 62 

kl. 1b – sala nr 17                                                                    kl. 1e – sala nr 24  

kl. 1c – sala nr 26                                                                    kl. 1f  –  sala nr 16

1g – sala nr 13

O godzinie 17.00 spotkanie z wychowawcą rodziców uczniów klas II w następujących salach:
kl. 2 a – sala nr 33 kl.                                                                kl. 2c  – sala nr 53                              
kl. 2 b- sala nr 23                                                                      kl. 2d  – sala nr 22

O godzinie 17.00 zebrania rodziców klas III z wychowawcami w następujących salach:

kl. 3 a – sala nr 11
kl. 3 b   – sala nr 31                                                                 
kl. 3 d – sala nr 60
(kl. 3c – zebranie 14.09)

O godz. 16.30 zebrania rodziców klas IV z wychowawcami w następujących salach:

kl. 4 a – sala nr 34                                                                             
kl. 4 b- sala nr 30
kl.4 c  – sala nr 12
kl. 4 d  – sala nr 61

 a następnie o godz. 17.30 spotkanie ogólne w auli  dotyczące procedury maturalnej.

O godz. 18.00 w sali 52(aula)  odbędzie się zebranie  Rady Rodziców (trójek klasowych).