Menu
Rok szkolny 2017/2018
Sport w Asnyku
Rok szkolny-poprzednie lata
Pola Nadziei
Elektroniczny dziennik
Oferty parcy sezonowej
Wspieramy akcje charytatywne
Kurs pierwszej pomocy
Akademia Językowa BOSTON
Reforma Oświaty
Erasmus + oraz wymiana


Poleć nas!
Możecie Państwo polecić naszą stronę swoim znajomym. Wystarczy wpisać poniżej ich adres email.
Promocje więcej
Aktualności więcej  
Informacje
zamieszczono: 2017-04-07
autor: mgr Marzena Śliwa

Czas i miejsce debaty :

Debata odbędzie się w dniu 17.01.2018r.
 o godzinie 16.00 w siedzibie II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej ul. Jutrzenki 13

Temat Debaty :

Spotkanie przygotowano jako kolejną z cyklu debaty społecznej pod ogólna nazwą

 „Problemy globalne nie są moimi problemami”

Organizator :

II Liceum Ogólnokształcącym
im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej

Uczestnicy :

 Dyrektor, grono pedagogiczne, młodzież
i rodzice uczniów  II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej

Goście specjalni: p. Bogdan Ogrocki
Prezes Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku – Białej,
p. Ewa Szymanek – Płaska Inspektor

 MZO w Bielsku - Białej

Narzędzia oraz materiały:

Podczas debaty wykorzystany zostanie  prezentacja multimedialna

 

Cele debaty :

Wskazanie problemów i mitów z jakimi musi się zmierzyć młodzież w codziennym życiu, zaangażowanie uczniów w problemy społeczne, uwrażliwienie na współczesne problemy.

Forma debaty :

Debata zostanie przeprowadzona w formie debaty oksfordzkiej. Wezmą w niej udział zespoły eksperckie złożone z dwóch grup młodzieży (skład: 3 osoby)

Zagadnienia do debaty :   

W trakcie debaty omawiane będą zagadnienia dotyczące codziennych zjawisk
we współczesnym świecie i ich wpływ na życie człowieka

Przebieg debaty :

·         „Moderatorem” debaty będzie Marszałek - Wojciech Kapała, któremu towarzyszy asystent,  poprowadzi  spotkanie, przedstawiając jego tezy oraz kontrolując przebieg dyskusji.

·         Godzina 16.00 - przywitanie uczestników spotkania, przedstawienie celu debaty oraz jej przebiegu,

Zasady prowadzenia debaty:

- odpowiedź na pytanie to maksymalnie 3 minuty (ostatnie 30 sekund wypowiedzi jest czasem chronionym, nie wolno zadawać pytań)

- z każdego zespołu wypowiada się jedna osoba,

- zespoły odpowiadają, gdy będą wywołane przez prowadzącego,

- jeden mówi, reszta słucha (w trakcie wypowiedzi pozostali uczestnicy mogą zadawać pytania),

- przedstawiciel każdej ze stron dokonuje podsumowania argumentów danej strony)

- publiczność może zadawać pytania

- o przebiegu debaty decyduje prowadzący.

  • godzina 16.00 – rozpoczęcie debaty, godzina 17.00 – zakończenie debaty
    i ogłoszenie wyników przez jury (skład 3-osobowy)
  • Wystąpienia gości
   
                             


Tematyka wykładów: ( w auli)

Wykład promocyjny:  Jutro dzisiejszych tatuaży .

Tematyka pokazów/ćwiczeń ( w sali gimnastycznej)

badanie ciśnienia tętniczego, pokaz i nauka pobierania krwi z wykorzystaniem fantomu do iniekcji, nauka badania piersi z wykorzystaniem fantomu, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, zakładanie opatrunków zabezpieczanie i ewakuacja pacjenta urazowego, monitorowanie podstawowych funkcji życiowych

 Godz. 12.30 -14.00

pani Anna Gałuszka  „ Gimp darmowy konkurent Photoshopa” 

warsztaty w Sali 23

Godz. 11 wykład „ Podstawy tworzenia i pokaz gier komputerowych „ – wykładowca Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w B-B dr inż. Stefan Senczyna ( klasy  1 c, 1 d , 3c  )

Godz. 12  wykład „ Podstawy tworzenia i pokaz gier komputerowych „ – wykładowca Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w B-B dr inż. Stefan Senczyna( klasy  2 c  , 3 c, )

 2 6  stycznia 2018

Aula szkoły

Godz. 9.00 „ Nauka, technika., biomimetyka” wykład dr inż. Moniki Rom

z ATH  ( klasy 1a, 1b,1c,1d, 1e, 2 a, 2b )

Godz. 10.00 „ Nauka, technika., biomimetyka” wykład dr inż. Moniki Rom

z ATH  ( klasy  2c, 2d,  3 a, 3 b, 3 c, 3 d)

Godz. 11.00 „ Czy zwierzęta mają świadomość? „ wykład dr inż. Anna Salachna z ATH ( klasy 1a, 1b,1c,1d, 1e, 2 a, 2b )

Godz. 12.00 „ Czy zwierzęta mają świadomość? „ wykład dr inż. Anna Salachna z ATH ( klasy2c, 2d,  3 a, 3 b, 3 c, 3 d)

Około godz. 13 konkurs przedmiotów przyrodniczych dla klas pierwszych i drugich na Sali gimnastycznej.

Około 14.30 rozstrzygnięcie konkursu plastycznego związanego z przedmiotami przyrodniczymi . Prace będą wystawione w holu szkoły .