Zajęcia ratownictwa

W dniu 15.11.2023 r. klasy ratownicze 1c, 2c, 3,c 4c uczestniczyły w zajęciach dotyczących zagrożeń ekologicznych i skażenia powietrza. Wykłady prowadził mgr Sebastian Kufel, Kierownik Referatu ds. Ochrony Środowiska i Profilaktyki Straży Miejskiej w Bielsku-Białej.