Kontakt

II Liceum  Ogólnokształcące
im. Adama Asnyka
w Bielsku – Białej

43-300 Bielsko-Biała
ul. Jutrzenki 13
biuro@asnyk.edu.pl
asnyk@asnyk.edu.pl