Obiady czwartkowe

Wczoraj, spotkaliśmy się po raz kolejny na naszych historycznych „obiadach czwartkowych”. Profesor Wojciech Dutka przedstawił nam bardzo ciekawie mało znane powstanie żydowskie Bar- Kochby. Już w kwietniu kolejne spotkanie poprowadzi profesor Horowski.