Konkurs na plakat o tematyce społecznej, prozdrowotnej i proekologicznej

Zapraszamy młodzież do udziału w konkursie na plakat, którego tematem jest szeroko pojęta tematyka społeczna, zdrowotna i ekologia

Celem konkursu jest promowanie właściwych postaw społecznych, prozdrowotnych i obywatelskich, takich jak np. współpraca, szacunek, tolerancja, krytyczny odbiór przekazów medialnych, znajdywanie sposobów rozwiązywania konfliktów, ochrony zdrowia człowieka poprzez działania ekologiczne (np. zero waste, właściwe wybory konsumenckie itp.), promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu, turystyki pieszej, górskiej, krajoznawstwa oraz uwrażliwienie na zagrożenia współczesnego świata np. ocieplenie klimatu, konsumpcjonizm, uzależnienia.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu