Menu
Rok szkolny 2017/2018
Sport w Asnyku
Rok szkolny-poprzednie lata
Pola Nadziei
Elektroniczny dziennik
Oferty parcy sezonowej
Wspieramy akcje charytatywne
Kurs pierwszej pomocy
Akademia Językowa BOSTON
Reforma Oświaty
Erasmus + oraz wymiana


Poleć nas!
Możecie Państwo polecić naszą stronę swoim znajomym. Wystarczy wpisać poniżej ich adres email.

Powrót do listy

Informacje
zamieszczono: 2017-04-07
autor:


regulamin konkursu >>tutaj do pobrania>>

Czas i miejsce debaty :

Debata odbędzie się w dniu 17.01.2018r.
 o godzinie 16.00 w siedzibie II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej ul. Jutrzenki 13

Temat Debaty :

Spotkanie przygotowano jako kolejną z cyklu debaty społecznej pod ogólna nazwą

 „Problemy globalne nie są moimi problemami”

Organizator :

II Liceum Ogólnokształcącym
im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej

Uczestnicy :

 Dyrektor, grono pedagogiczne, młodzież
i rodzice uczniów  II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej

Goście specjalni: p. Bogdan Ogrocki
Prezes Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku – Białej,
p. Ewa Szymanek – Płaska Inspektor

 MZO w Bielsku - Białej

Narzędzia oraz materiały:

Podczas debaty wykorzystany zostanie  prezentacja multimedialna

 

Cele debaty :

Wskazanie problemów i mitów z jakimi musi się zmierzyć młodzież w codziennym życiu, zaangażowanie uczniów w problemy społeczne, uwrażliwienie na współczesne problemy.

Forma debaty :

Debata zostanie przeprowadzona w formie debaty oksfordzkiej. Wezmą w niej udział zespoły eksperckie złożone z dwóch grup młodzieży (skład: 3 osoby)

Zagadnienia do debaty :   

W trakcie debaty omawiane będą zagadnienia dotyczące codziennych zjawisk
we współczesnym świecie i ich wpływ na życie człowieka

Przebieg debaty :

·         „Moderatorem” debaty będzie Marszałek - Wojciech Kapała, któremu towarzyszy asystent,  poprowadzi  spotkanie, przedstawiając jego tezy oraz kontrolując przebieg dyskusji.

·         Godzina 16.00 - przywitanie uczestników spotkania, przedstawienie celu debaty oraz jej przebiegu,

Zasady prowadzenia debaty:

- odpowiedź na pytanie to maksymalnie 3 minuty (ostatnie 30 sekund wypowiedzi jest czasem chronionym, nie wolno zadawać pytań)

- z każdego zespołu wypowiada się jedna osoba,

- zespoły odpowiadają, gdy będą wywołane przez prowadzącego,

- jeden mówi, reszta słucha (w trakcie wypowiedzi pozostali uczestnicy mogą zadawać pytania),

- przedstawiciel każdej ze stron dokonuje podsumowania argumentów danej strony)

- publiczność może zadawać pytania

- o przebiegu debaty decyduje prowadzący.

  • godzina 16.00 – rozpoczęcie debaty, godzina 17.00 – zakończenie debaty
    i ogłoszenie wyników przez jury (skład 3-osobowy)
  • Wystąpienia gości
   
                             W dniach 25, 26 stycznia 2018 odbywał się w naszej szkole I Festiwal Nauk Ścisłych. 
Mottem naszego festiwalu były słowa: Wiedza to skarb, który zawsze podąża za właścicielem.
Uroczystego otwarcia Festiwalu dokonała pani Dyrektor mgr Barbara Drwal.
W ciągu dwóch dni społeczność szkolna   miała okazję wysłuchać wykładów , obejrzeć warsztaty przeprowadzone przez pracowników i studentów ATH w Bielsku-Białej   Wydziału Nauk o Zdrowiu, Wydziału Inżynierii Materiałów , Budownictwa i Środowiska, Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki. Gośćmi naszymi  byli także wykładowcy z Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki w Bielsku-Białej.
Te dwudniowe spotkania z pracownikami naukowymi były okazją do rozmiłowania w naukach ścisłych, przyczyniły się do rozwijania pasji, pogłębiania wiedzy i szukania  odpowiedzi na trudne pytania.
W ramach festiwalu  rozstrzygnięty został konkurs plastyczny dla uczniów całej społeczności szkolnej oraz konkurs przyrodniczo- matematyczny o Puchar Dyrektora Szkoły „ Wiedzieć więcej” dla klas pierwszych i drugich liceum. Zwycięzcą konkursu o Puchar Dyrektora Szkoły „ Wiedzieć więcej” została klasa  2 d.
Zwycięzcami konkursu plastycznego zostali: I miejsce Agnieszka Pastor z klasy 3 b liceum, II miejsce Barbara Dobija z klasy 2 a liceum, III miejsce Monika Mrowiec z klasy 2 d liceum, wyróżnienie otrzymali Karolina Nalborczyk z klasy 2 a liceum i Dawid Byrski z klasy 2 b gimnazjum.  Zwycięzcom gratulujemy.
Festiwal cieszył się zainteresowaniem wśród nauczycieli i uczniów. Był on dowodem na to , że można dobrze się bawić z biologią, matematyką, chemią, geografią i fizyką.
 Zapraszamy serdecznie do udziału w Festiwalu w kolejnym roku szkolnym.