Menu
Rok szkolny 2016/2017
Sport w Asnyku
Rok szkolny-poprzednie lata
Wymiana międzynarodowa
Pola Nadziei
Comenius 2013/14
Elektroniczny dziennik
Oferty parcy sezonowej
Wspieramy akcje charytatywne
Kurs pierwszej pomocy
Akademia Językowa BOSTON
Reforma Oświaty


Poleć nas!
Możecie Państwo polecić naszą stronę swoim znajomym. Wystarczy wpisać poniżej ich adres email.

W dniu 06.04.2017 uczniowie z klasy 1d o profilu biologiczno-chemicznym pod opieką mgr Marty Jurasz
( nauczyciela biologii) oraz mgr Joanny Majcherczyk
( nauczyciela chemii) brali udział w zajęciach laboratoryjnych. Odbyły się one w ramach podpisanej Umowy patronackiej z ATH w Bielsku-Białej.
Tematem zajęć było :
1. "Zastosowanie makrobezkręgowców bentosowych w ocenie jakości wód rzecznych" prowadząca : dr inż. Anna Salachna
Uczniowie samodzielnie oznaczali organizmy wskaźnikowe z zastosowaniem kluczy dichotomicznych. Ćwiczenia przeprowadzane były w pracowni Ochrony Środowiska z zastosowaniem nowoczesnego sprzętu laboratoryjnego.
2. "Mikroorganizmy wykorzystywane w oczyszczaniu ścieków" prowadząca: dr inż. Ewelina Nowicka.
W pracowni mikrobiologii młodzież wybarwiała bakterie z osadu czynnego stosowanego w biologicznym oczyszczaniu ścieków. Następnie przeprowadzana była obserwacja efektów pracy za pomocą profesjonalnych mikroskopów optycznych. Bakterie można było obejrzeć w powiększeniu 1000-krotnym. Dodatkowo zastosowany został olejek immersyjny, który zwiększa zdolność rozdzielczą mikroskopu.
Następne zajęcia już w maju !!!!
Tekst i foto: Marta Jurasz

   
***
W dniu 17 marca 2017r grupa uczniów klasy 2c pod opieką pani Marzeny Śliwy wzięła udział w  siódmej edycji IT Academic Day na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. To wydarzenie o zasięgu ogólnopolskim, na którym spotykali się miłośnicy branży IT, bez względu na wiek czy poziom wiedzy. Główny panel spotkania odbył się w auli. Poziom prelekcji był na najwyższym poziomie, a uczestnicy, zarówno amatorzy jak i profesjonaliści, wynieśli z tego dnia ogromne pokłady wiedzy oraz motywacji do dalszego jej poszerzania.


O tym, że młodzież powinna się uczyć programowania nie trzeba już chyba nikogo przekonywać. Umiejętność algorytmicznego myślenia ułatwia logiczne rozwiązywanie problemów, wyzwala kreatywność i rozwija wiele kompetencji. Z doświadczeń wielu krajów wynika, że naukę podstaw programowania można rozpoczynać we wczesnych etapach nauczania, warto zatem rozwijać i wzmacniać informatyczne zainteresowania uczniów na kolejnych etapach edukacji. Rynek pracy wchłania młodych informatyków jeszcze na studiach a programiści są najbardziej poszukiwaną grupą zawodową.

Grupa uczniów klasy 2c z panią Marzeną Śliwą uczestniczyła w warsztatach organizowanych przez RESET – czyli  zrzeszonym kołem naukowym studentów Informatyki ATH w Bielsku-Białej. Zajęcia godzinne odbywały się tematycznie

-Robotyka na Klockach Lego Mindstroms
 
- Praca w programie Arduino – platforma programistyczna dla systemów wbudowanych oparta na prostym projekcie Open Hardware przeznaczonym dla mikrokontrolerów montowanych w pojedynczym obwodzie drukowanym, z wbudowaną obsługą układów wejścia/wyjścia oraz standaryzowanym językiem programowania

- Sieci i serwery  - uczniowie mieli okazje zobaczyć profesjonalne serwery ATH , których celem jest udostępnianie pewnych zasobów innym komputerom lub pośredniczyć w przekazywaniu danych między komputerami
***


***
18.11.2014r. grupa uczniów klas 2c i 3c wzięła udział w konferencji informatycznej zorganizowanej przez studentów z Grup.NET i Grup.IT.  Nasi uczniowie w czasie tych wykładów  mogli zdobyć aktualną wiedzę dotyczącą programowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i języków dostarczonych przez firmę Microsoft. Tematyka spotkań obejmowała również zagadnienia przeznaczone dla wszystkich, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę w barwnym świecie technologii Microsoft.
dzień otwarty na ATH

23 września br klasy biologiczno-chemiczne (klasa 2d i klasa 3d) uczestniczyły w zajęciach biologiczno-chemicznych na ATH w Bielsku-Białej; młodzież wykonywała doświadczenia chemiczne w laboratorium chemicznych i identyfikowała substancje chemiczne; w laboratorium biologicznym miała zajęcia biologiczne, podczas których poznawała świat mchów oraz oglądała preparaty biologiczne pod mikroskopami