Obchody 100-lecia

W listopadzie  2018r. zorganizowany został konkurs wiedzy historycznej na temat jubileuszu odzyskania niepodległości. Uczestnikami były drużyny złożone z uczniów klas drugich. Konkurs przygotowali profesorowie – Janusz Kaps i Jacek Lisicki.

Uczniowie klas 3a i 3b Gimnazjum nr 2 na zajęciach technicznych wykonali  kotyliony dla zaproszonych gości.

Uczestnikami szkolnych obchodów 100 -lecia niepodległości byli zaproszeni goście –  radny Maksymilan Pryga,  przewodnicząca NSZZ Solidarność  Jadwiga Utecht-Nalbrzak , dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne, rodzice i przedstawiciele wszystkich klas. Uroczystość składała się z części konkursowej i koncertu piosenek Jacka Kaczmarskiego w wykonaniu Michała Mańki