II edycja Festiwalu Nauk Ścisłych

W dniach 5 i 6 lutego w naszej szkole odbyła się II edycja Festiwalu Nauk Ścisłych. W tym roku zaprosiliśmy między innymi wykładowców
z Akademii Techniczno – Humanistycznej, Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Uniwersytetu Śląskiego. We wtorek na sali gimnastycznej zaproszeni uczniowie ósmych klas oraz gimnazjalnych mieli okazję uczestniczyć w pokazach pierwszej pomocy: RKO osoby dorosłej i użycie AED, RKO dziecka oraz unieruchomienie na desce. Prowadzący to druhowie MDP OSP Bielsko-Biała Leszczyny  będący jednocześnie uczniami naszej szkoły (klasa o profilu ratowniczym) oraz druh Damian Kopaczka z OSP Janowice, a także studenci z ATH. >>więcej>>