Obchody 100-lecia

W listopadzie  2018r. zorganizowany został konkurs wiedzy historycznej na temat jubileuszu odzyskania niepodległości. Uczestnikami były drużyny złożone z uczniów klas drugich. Konkurs przygotowali profesorowie – Janusz Kaps i Jacek Lisicki.

Uczniowie klas 3a i 3b Gimnazjum nr 2 na zajęciach technicznych wykonali  kotyliony dla zaproszonych gości.

Uczestnikami szkolnych obchodów 100 -lecia niepodległości byli zaproszeni goście –  radny Maksymilan Pryga,  przewodnicząca NSZZ Solidarność  Jadwiga Utecht-Nalbrzak , dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne, rodzice i przedstawiciele wszystkich klas. Uroczystość składała się z części konkursowej i koncertu piosenek Jacka Kaczmarskiego w wykonaniu Michała Mańki

40 LAT TEMU NA ZŁOTYCH ŁANACH…

40 lat temu w dniach od 30 września do 1 października 1978r.  Kardynał Karol Wojtyła wizytował tworzącą się wspólnotę parafialną na robotniczym osiedlu Złote Łany w Bielsku – Białej. Wizytacja miała miejsce  w szczególnym dla Kościoła powszechnego czasie – zmarł papież Jan Paweł I. W działaniach kardynała Wojtyły nie było żadnego pośpiechu, zmianie uległ jedynie termin wizytacji – kardynał przybył dzień wcześniej niż zaplanowano i dzień wcześniej wyjechał. CZEKAŁO GO NOWE WYZWANIE! Jako papież Jan Paweł II wielokrotnie nawiązywał do swojej ostatniej wizytacji żartując, że przez Złote Łany spóźniłby się na konklawe.

W I niedzielę Adwentu, 2 grudnia o godz. 11.30 podczas uroczystej liturgii parafia św. Józefa podziękowała Bogu za tamten czas i wszystkie wydarzenia, które stały się udziałem ich wspólnoty przez minione 40 lat. Z tej okazji przybył na to miejsce i sprawował Najświętszą Ofiarę ks. kard. Stanisław Dziwisz – ówczesny kapelan Karola Wojtyły, późniejszy sekretarz papieża i świadek wszystkich wydarzeń związanych z biskupem, kardynałem i papieżem Janem Pawłem II. Podczas mszy św. obecni byli również księża pracujący w tym czasie w parafii, księża z sąsiednich parafii, władze samorządowe z prezydentem miasta. Niestety zabrakło pierwszego proboszcza i budowniczego kościoła na Złotych Łanach ks. Józefa Szczypty, który odszedł do Pana trzy lata temu 27 lutego 2015r.