Jubileusz

 W dniu 5 października odbył się Jubileusz 110-lecia „Asnyka”.Rozpoczęła go msza
w kościele pod wezwaniem św. Józefa na osiedlu Złote Łany. Główna część uroczystości, na którą przybyli przedstawiciele władz miasta, władz oświatowych, kurii bielsko-żywieckiej, związków zawodowych, bielskiego środowiska oświatowego oraz liczna i wielopokoleniowa „asnykowa” rodzina miała miejsce w Teatrze Polskim
w Bielsku-Białej. Była część oficjalna z przypomnieniem historii i dokonań szkoły oraz
z licznymi gratulacjami pod jej adresem oraz część artystyczna. Tę ostatnią stanowiło widowisko muzyczne pięknie okraszone tańcem oraz poezją Adama Asnyka w wykonaniu uczniów, absolwentów oraz nauczycieli „Asnyka”. Była to wędrówka przez polską historię od początku XX wieku do czasów współczesnych oparta na muzycznych szlagierach znanych filmów. A na koniec jubileuszu absolwenci II LO im. Adama Asnyka oraz jego dawni i obecnie nauczyciele spotkali się w szkolnym gmachu, gdzie między innymi można było zobaczyć wernisaż uczniowskich prac oraz wystawę poświęconą historii szkoły.

>>więcej>>

fragment tekstu Sławomira Horowskiego.