Europejski Dzień Języków Obcych

Z okazji obchodów Europejskiego Dnia Języków Obcych -26 września, organizujemy różne konkursy w celu zwiększenia świadomości uczniów w zakresie nauki języków europejskich i historii naszej szkoły. Dzień ten będziemy obchodzić poprzez:

-quiz przeprowadzany w klasach

– plakaty wykonane przez uczniów

W związku z obchodami jubileuszu 110-lecia Liceum im. Adama Asnyka, tematyka plakatów będzie dotyczyła naszej szkoły w 3 aspektach do wyboru:

1. Co wiem o mojej szkole

2. Co wiem o historii mojej szkoły

3. Jak widzę moją szkołę w przyszłości

Plakaty można tworzyć we wszystkich językach, których uczą się nasi uczniowie w szkole: polskim, angielskim, niemieckim, włoskim. Najlepsze plakaty zostaną pokazane w holu szkoły i na naszej stronie internetowej. Aby opowiedzieć o ogólnej koncepcji tego dnia, w klasach zostanie przeprowadzony quiz.

Konkurs plastyczny

Zapraszamy uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka
oraz uczniów Gimnazjum nr 2 w Bielsku – Białej do udziału w konkursie pt.:

„…Malowane słowem…”

Obraz inspirowany wierszem Asnyka
konkurs plastyczny na 110 – lecie szkoły

regulamin konkursu do pobrania >>tutaj>>